Poplatky JUDO

Členské příspěvky JUDO 2023/2024 jsou kompletní výši 4300,-Kč na celý školní rok.

Co je nutné udělat?

  1. vyplnit elektronickou přihlášku na stránkách DDM – PŘIHLÁŠKA
  2. zaplatit převodem poplatek DDM ve výši 1400,- kč dle instrukcí DDM
  3. vyplnit přihlášku do klubu SK JUDO ČB buďto písemně v tělocvičně nebo elektronicky do systému evidence Českého svazu judo – PŘIHLÁŠKA
  4. zaplatit zbývající část 2900,- osobně nebo převodem na účet SK JUDO ČB vedený u Fio banky, a.s. č: 2100982311/2010

Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte a do poznámky jeho jméno. I při bezhotovostní platbě je nutné vyplnit přihlášku.

Skladba příspěvku:

do 17 let

od 18ti let včetně

příspěvek SK JUDO/rok

2600,- Kč

4000,- Kč

příspěvek na půlrok

1400,- Kč

2200,- Kč

licenční známka

300,- Kč

300,- Kč

další člen z rodiny

-600,- Kč

-600,- Kč

poplatek trénink měsíc

350,- Kč

350,- Kč

příplatek Fitness

600,- Kč

600,- Kč

doprovod dětí - Fitness

1200,- Kč/700,- Kč

1200,- Kč/700,- Kč

Baby judo

1500,- Kč

Baby judo 1/2 rok

800,- Kč

cvičení Čéčovka

1500,- Kč

cvičení Čéčovka 1/2 rok

800,- Kč

kruhový trénink / rok

250,- Kč

250,- Kč

trenéři, důchodci

800,- Kč

800,- Kč

děti trenérů

700,- Kč

700,- Kč

příspěvek DDM

1400,- Kč

0,- Kč

  • Každý další člen rodiny má příspěvek snížený o – 600,- Kč
  • Od pololetí školního roku je příspěvek snížen na 1700,- Kč
  • K základnímu příspěvku si lze připlatit celoroční vstup do našeho Fitness ve výši 600,-Kč
  • Doprovod dětí JUDO může využít zvýhodněného vstupného do našeho Fitness a to ve výši 1200,- Kč na celý školní rok nebo 700,- na pololetí.

Poplatky Fitness

Členský poplatek

250 Kč

Jednorázový vstup

60 Kč

Měsíční stup

450 Kč

3 měsíční vstup

1300 Kč

6 - ti měsíční vstup

1900 Kč

12 - ti měsíční vstup

3100 Kč

Příplatek judisti

600 Kč

Doprovod děti judo 1/2 rok

700 Kč

Doprovod děti judo rok

1200 Kč

Management, dozor

800 Kč

První návštěva za účelem vyzkoušení a seznámení se s prostředím je zdarma.

Pro doprovod dětí na tréninky Judo je zvýhodněný vstup.